tirsdag, mai 08, 2007

På felgen i kjellaren

Etter eit par oppmodingar frå våre trufaste lesarar om livsteikn her på bloggen, kjem her innlegget som dåke sårt fortjener. Årsakene til skrivetørke er mange, og eg skal ikkje gå inn på alle her. Men som kanskje dåke registrert har det vore eit framifrå fint vér i det siste. Også her i vestlandets hovudstad. Faktisk så fint at underteikna rett og slett ikkje hadde medvit til å sitte inne å sjå alle dei faste tv-spaltene til TV-norge, TV2 og til dels NRK1. Nei, då frista det heller mykje meir med grilling i parken, 3-kulers is på Sacken eller ein tulletur til Stoltzen, som for øvrig Animal Andikk var inne på i ein av kommentarane sine. Ei veke med sommar og sol då det normalt sett skulle vore sinte regnbyger og lyn, vart teke imot med opne hender og blei utnytta fullt ut.

Men uventa finver tidleg på våren har sin pris, og dette har underteikna smerteleg fått erfare. Alt starta i det små med at jakka blei lagt på hylla og buksa vart bretta opp kvar gong det var snakk om å ta seg ein tur ut. Vidare vart både sko og t-skjorte kasta, så sant ingen sosiale lovar vart brotne. Slike handlingar haldt fram heilt til det small. Og då tenkjer eg ikkje på lyn og torden, sjølv om veret også vart kraftig redusert i takt med helsa mi. For brått sneik både feber og forkjøling seg innpå meg eit forrykande tempo. Ein elles så aktiv representant av arten blei avhengig av både Otrivin og Paracet for å halda seg i sjakk, og måtte til slutt logga av all aktivitet for å halda seg heime for restituering. Alt dette kunne sporast direkte attende til uvettug bruk av klede.

Som eit produkt av dette, vart dei manglande timane med tv-sjåing frå førre veke teke igjen denne veka. Av dette kan eg nemne at frokost tv på NRK er noko betre enn på TV2, men at Malcom i midten på TV2 er fortsatt Norges seriemeister. Når det gjeld innslaga til TV-Norge har eg ikkje mykje å seie. Sett av ein kveld, og me er sikkert samde om det meste.

La denne historia vere ei åtvaring til neste runde med godversdagar. Sola i Bergen verkar harmlaus, men er egentlig ein ulv i fåreklær som set folk kraftig ut av spel når ho ein sjeldan gong gløttar fram. Abe etterlyste sumarens litt mørkare sider, og dette underteikna sitt bidrag i denne omgong.

Stoltzekleiven. Bilete talar for seg sjølv

Om nokon ynskjer teknikk-og retningsforståing i utespelet Bocca, ta kontakt med underteikna.