torsdag, februar 01, 2007

Tørrpreik

No skulle eg gjerne ha kasta ein ny brannfakkel ut i det tørre bravo-graset, og denne gongen kanskje ha snakka litt om kva bass eg skal kjøpe meg. Eller kor vidt eg skulle behalde den eg allereie har, og heller kjøpt meg noko anna som eg treng. Her kunne eg ha lista opp naudsynte ting som: moccamaster, oppvaskemaskin eller kanskje nye fiskar til det tomme akvariumet i Kirkegaten. Til slutt kunne eg kanskje konkludert med at bassen som eg har eg faktisk så god at den ikkje treng å erstattast. Den tar seg godt ut på scenen og passar i alle slags moglege settingar.

Men det skal eg altså ikkje gjera. Istadenfor ville eg berre takka familien Bravo for fine minner frå førre friperiode, og ser fram til fortsettinga.
Bileta er teke av: Rex Bravo, Størjefotografen og underteikna (mobilfoto i vanskelege lysforhold)